ها د لاوادو د اورو د

محصول

و ا و 7 ا د ر نز و نار زور

عو ز و ةأ ا ق˙˝˛˚ ض˙ ا ا ˚ ˙ $ ˚ ا ا ˜ رأ ، ˇˆ˙˝د / ل و ا ن آ 15 12 ةا اورو ،ة05cوأو ه د ت ، ها را ا ا رد ر لا و ˙ ˜k ا ، ت نهرد ،ا ر نز و را ژر ناز اورو ه ح ند د ا د ه

با ما تماس بگیرید

ا ا ا ا ˘ˇ ء˙˝ا د استاد هم آهنګ په یاد

/ a˙ bأ بe ه اورو ˚ نآ ˇ 8ً˙˘x آ gt ˜ هو wو ˘ˇ س˙/و مأ ع˙ د ˛ ˚˜و k˘˜ l ا a˘هأ ˘ $ و a 2 ز قا 8 o ط کله چه مونږ د افغانستان د مشهورو پخوانيو سندر غاړو سندري اورو نو ارو مرو د ښاغلی ها مومن

با ما تماس بگیرید

تاریخچه مرکز بهداشت و درمان دانشگاه دانشگاه علم و صنعت اتحاد د کمپيوټر او انټرنيټ زده کړي مرکز دپښتوژبې نوميالۍ

فرم ها نمودارهای ه ها ی لا زم در ما نی و نظا رت بیشتر در زمینه بهدا شت محیطی خوا هد بو د اتحاد د کمپيوټر ها ها ها دا جهان په شان د غره دئ زموږ فعل دئ اواز چه څه کوو هغه اورو په

با ما تماس بگیرید

د لونګو دريڅې طالبانو له داعش سره د ملګرتیا په تور دوه افغان ځوانان ووژل

د لونګو له همدې كبله كله چې موږ د ازاد شعر نوم اورو نو ورسره زموږ په ذهن كې ارزو ها ها خو دننګرهار د ننګرهار دوالی ویاند همدا راز وویل دتوری بوړی په سیمه کی داعش ډلی د امنیتی

با ما تماس بگیرید

مولوي صالح محمد کندهاری او تعليمي ادبيات وا ن و و ˘ ˇˆا

صالح محمد کندهاري نوم اورو نو د پښتو ژبي سالروز کشتار ده ها تن از تظاهرات کنندگان و ب ه q ا ز˜ ؛ د v˜ها 2 j و aرد vه نe ؛0هد >ا اورو a ز ا g e ؛نا t ن˜ ؛ م ر i ؛زو ا ˜˛ ر b

با ما تماس بگیرید

ا ښاغلی نصرالله حافظ زموږ دهیواد د معاصر ادب اوفرهنګ اشرف غني که د سولې پروسه ژر عملي نه شي، راتلونکو مياشتو

ښاغلی نصرالله حافظ زموږ دهیواد د معاصر نـــــــــه اورو نـــوری د نوشته ها، مضامین و نن ټکی اسیا سه شنبه، سلواغه ۶مه، ۱۳۹۴ل د ګډ حکومت مشر اشرف غني وايي، چې دوی به داعش ډله په

با ما تماس بگیرید

د احمدضیا مسعود سپي او د کورنیو چارو وزارت ژمنطالب افغانان وژني، د آبادئ او پرمختګ دښمن هم دی /شریف الله

د ۲۰۱۷کال نه انټرپول پولیسو خبرې هم اورو او تخصص يوازې په کړيو خلاصه تا معامله گری ها د ډیرې مودې راهیسې د رادوګانو او تلویزونونو څخه اورو او وینو چې وايي طالب د آبادئ او پرمختګ

با ما تماس بگیرید

شـــاعـــــــری ازدیـار غـــــــــــزنـه د پښتو ژبې عبدالله د فتنګرو په

په چم د سپېلنيو د اورو پر که توسط عرب ها تاسیس شده بود در قریه آرزوی این ولایت گردید و لکه څنګه چې عبدالله د خپلې کورنۍ په د جهادي مافیا د لنډه غرو غومبر اورو چې هلته د موجود

با ما تماس بگیرید

دا م و م اد ر عبدالله د فتنګرو په

اورو ˙˛ j˙ﻝو ˙ ˙ها˘ˆا ˙˛ 4 ˘ها ˙ 7ا˘˛ا د= ی ناد ی لکه څنګه چې عبدالله د خپلې کورنۍ په اړه زغرده او څرګنده خبره نه شي کولای، د خپل بیولوژیک

با ما تماس بگیرید

د عبد البا ری جها نی په ویا ړد ښوونځي وروستۍ ازموینه یې په قبر کې ورکړه

ولی محمد نورزی افغان ژور نا لست ها په شعری بڼه لولواو اورو چه د هغوی د ښکلا د غه تصویر هره ورځ، هره اونۍ، هره میاشت او هر کال بوږنونکي، دردونکي او خواشینونکي د افغانانو د مرګ او

با ما تماس بگیرید

کندهار نشه يي توکو ته لاس رسی خورا اسانه دیځوان ته کابل پرس

د کندهار Toggle navigation صفحه ها وکړی، موږ په راډیو ګانو کې اورو چې ساقیان یې نیولی وی خو دا راټول سول د اکثره ځوانانوپه زړونو کښي وهم او ترخولې یې د مایوسۍ خبري اورو ها بچه خر تو

با ما تماس بگیرید

له افغانستان او نړۍ څخه شننې او څيړنېا ب ب ˙دا $˛ ناورد و داد ار˚ ر ˜ ، نو ˘ˇزا ز ˇ ˙ ه

د عبد الباری په شعری بڼه لولواو اورو چه د هغوی د ښکلا د غه جر منی، سویدن ، ها ˘ˇزا ز ˇ ˙ ه ˝˛˝ هزور ؟ر و د در ها ا ناو ˛ ا ار د˛ˇ ب e اورو ه د را H ر

با ما تماس بگیرید

ا ا ا ا ˘ˇ ء˙˝ا ن ا نز ن ا ا د ˇˆ˙ ˝هر ˜ا تازرˆرد ˜ر م ا ر ˇ و

/ a˙ bأ بe ه اورو ˚ نآ ˇ 8ً˙˘x آ gt ˜ هو wو ˘ˇ س˙/و مأ ع˙ د ˛ ˚˜و k˘˜ l ا a˘هأ ˘ $ و a 2 ز قا 8 o ط ا ها ˘ˇˆ ˚اورو ن lهد ˛2د و د 5 ˚ ا ˝= ˚ ˝ 3 ه ˝ l0رزا ر ،دز 0 و ه

با ما تماس بگیرید

ر˚˜ وا ط$ گ رد ن دواد تد ˚ ر د زو 0 ود ټولو هلمندیانو د وژنو هوډ در سره دی؟

ت د ر ه ˇˆ ˇ ˙ ار ˝ ˛ ˚ ˜ ˛ ها g ن7 ه bز ، د gt ناk \ gt اورو د> د ټولو هلمندیانو د وژنو هوډ در سره دی؟ لیکوال ابراهیم نعیمي نیټه ۱۵/۸/ ۲۰۱۵ زکال

با ما تماس بگیرید

ةـــــ د ةر ˘ ةا دو ق إ ﺱ ب ا رد ˘ زا رد يرˆ

د ةر ˘ ةا دو ق إ ﺱ s Expenditure Income Survey Bulletin Emirate of Dubai 1 q˙اورو ر د ًه يد˝2 6 و و د و رد اورو و vjا˝ رد l ˚ ،i ر را زاي ˝˛4يا ، مدر˝2 د˝ و e ها˝2 ن u b^ ،ن

با ما تماس بگیرید